Middels een inhoudelijk kennismakingsgesprek gaan we ons verdiepen in uw onderneming en kijken we of de juiste "klik" aanwezig is. Dit intakeproces is voor ons van groot belang om de uiteindelijke gewenste resultaten te behalen. Vervolgens gaan we kijken hoe uw potentiële klanten eruit zien (profielschets) en waar ze zich zouden kunnen bevinden. Uiteindelijk komen we tot een werkplan en een "leidraad" die we gebruiken voor de telefoongesprekken.

We zijn nu klaar om contact op te gaan nemen met de betreffende bedrijven. Nadat een beperkt aantal gebeld is, vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Het doel hiervan is om mogelijke aanpassingen in de "leidraad" aan te brengen en eventuele onvoorziene vragen correct te kunnen beantwoorden. Hierna gaan we verder met onze opdracht. We houden alle informatie bij welke u op ieder gewenst moment toegezonden kan worden. Op deze manier bent u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten. We geloven in een zeer persoonlijke aanpak en zullen daarom tussentijds veelvuldig contact met u onderhouden.